Ljunglöfska slottet

Det s.k. Ljunglöfska slottet i Blackeberg, Bromma, som Knut Ljunglöf lät uppföra.

Bildkopplingar
Knut Ljunglöf