Sundinska huset och fabriken

Bildkopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget