Sundinska fastigheten vid Stora Gatan 42. Innehöll A.T. Sundins kontor och bostad.

Bildkopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget