1919 års priskurant

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)