Reklamskylt från Strengbergs med deras två främsta cigarettmärken

Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o