Göteborgs 300-årsjubileum år 1923

Bildkopplingar
Göteborg, utställningscigarett