Jubileumscigarrett

Bildkopplingar
Göteborg, utställningscigarett