Reklam från tidningen Piccolo den 9 december 1899

Bildkopplingar
Hamburgercigarrfabriken, Knut Ljunglöf j:r