Skandia no. 102

Lägg märke till att texten är på svenska fast med ryska bokstäver.

Tobaksfabriken
Skandinavien
Stockholm
Krimcigaretten
SKANDIA
10 styck Inregistrerat varumärke 7988

Bildkopplingar
Skandia krimcigarett No. 102