A.T. Sundins tobaksfabrik

A.T. Sundins tobaksfabrik vid Slottsgatan 6 i Västerås. Gatan hade även namnet Fabriksgatan. Uppförd c:a 1845.

Bildkopplingar
Sundin,A.T. & C:o, Tobaksfabriksaktiebolaget