Louise Aspelin, dotter till Thomas Aspelin



Bildkopplingar
Thomas, d.y. Aspelin