Göteborgsrapé, n:r 923

Snus tillverkat av Svenska Tobaksmonopolet.
Bilden inskickad av Fredrik Lindholm. Dosan från början av 1930-talet.

Bildkopplingar
Göteborgs Rapé, n:r 923