Brev från Tobaksfabriken Skandinavien till en av dess leverantörerBildkopplingar
Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm