Brev från Tobaksfabriken Skandinavien då den låg i SundbybergBildkopplingar
Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm