Boy

Svensk cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Boy, N:r 467