Högantorps Tobaksfabrik

Fastigheten Högantorp som idag är s.k. § 12-hem. Drivs av Statens Institutionsstyrelse.

Bildkopplingar
Högantorps tobaksfabrik