Agnesberg

Fastigheten Agnesberg i Ulriksdal. Arrenderades vid 1800-talets mitt av Jac. Fr. och Tullia Henrietta Ljunglöf.
Såldes till hovkvartermästaren C E Lindberg och 1918 till handelsträdgårdsmästaren Carl Johan Anell (d. 1949)

Bildkopplingar
Jacob Fredrik Ljunglöf