Matanzas

Cigarrgigarrett ursprungligen tillverkad hos P.C. Rettig & C:o i Gävle. Övertogs 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Matanzas, N:r 208