Parti av den Blomquistska fastigheten år 2010.

Bildkopplingar
Blomquist, Carl Fabriksaktiebolag