Faktura från 1906



Bildkopplingar
Olséns, Paul Snus- och Tobaksfabriker