Aktiebrev från Förenda Svenska Tobaksfabriker

Aktieinnehavare var Filipstads Tobaksfabriks AB

Bildkopplingar
Förenade Svenska Tobaksfabriker