Reklam för Vasa från 1930Bildkopplingar
Vasa, N:r 50