Reklam för don Barretto från 1930Bildkopplingar
Don Baretto, n:r 52