Ph.U.Strengbergs fabrik i Jakobstad i Finland. Även denna fabrik ritad av Torben Grut

Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U. & C:o (Finland)