Yalta

Reklam för cigaretten Yalta på Sandhamns restaurang

Bildkopplingar
Yalta No. 12