Havanna 2 då den övertogs av Svenska TobaksmonopoletBildkopplingar
Havanna N:r 2