Göteborgs Cigarr- och tobaksfabrik

Kuvert från Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik.

Bildkopplingar
Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik