Ph.U. Strengberg & C:o

Fabriksbyggnaden i Härnösand. Ritad av Torben Grut. Disponentvillan till höger.
Trähuset i bakgrunden i mitten är f.d. tobaksfabriken Svanen.

Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o