Arbetarbostäder vid Skäggs gård

Under statartiden var Sten Bäckström ägare av Skäggs gård

Bildkopplingar
Sten Johan Anton Bäckström