Arbetarbostäder vid Skäggs gårdBildkopplingar
Sten Johan Anton Bäckström