Skäggs gård

Skäggs gård i Väskinde var under många år bostad för Sten Bäckström

Bildkopplingar
Sten Johan Anton Bäckström