Skäggs gård

Skägg 2:1. Här bodde under lång tid Sten Bäckström. Bild tagen 29 maj 2009

Bildkopplingar
Sten Johan Anton Bäckström