Skå-Edeby

Ägdes av Knut Ljunglöf. Såldes av Robert Ljunglöf till Stockholms kommun som där anlade barnbyn Skå med Gustav Jonsson som chef.

Bildkopplingar
Knut Ljunglöf