Fem Öring från Oscar Almfelt i StockholmBildkopplingar
Femöring