Carl Blomquists tobaksfabrik i Oskarshamn

Företaget låg vid korsningen Dammgatan-Bryggargatan

Bildkopplingar
Blomquist, Carl Fabriksaktiebolag