Bill. Reklam från 1940Bildkopplingar
Bill, n:r 443