Skandinavien

Tobaksfabriken Skandinaviens fastighet vid Igeldammsgatan i Stockholm (kv. Isbrytaren)

Bildkopplingar
Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm