Renard & Elbe. Faktura från 1891 då företaget låg vid Hornsgatan 33Bildkopplingar
Renard & Elbe