Renard & Elbe. Bekräftelse på betalning år 1909 då fabriken låg vid Nytorgsgatan 17



Bildkopplingar
Renard & Elbe