1849 års priskurant från Rosendal & CompBildkopplingar
Rosendahl, J.O. & C:o