W:m Hellgren

W:m Hellgren & Co. på Götgatan i Stockholm. Här bodde Johan Bäckström med familj i en lägenhet med 18 rum. Här fanns även kontor. På vinden fanns torkutrymme för tobaksblad.
Fyravåningarshuset till vänster innehöll även de bostäder och kontor för fabrikens räkning. Själva tobaksfabriken låg på gården med långsidan mot Åsögatan.

Bildkopplingar
Hellgren, W:m & C:o