Priskurant från P.C. Rettig i Gävle. Årtal okäntBildkopplingar
Rettig & Co, P.C., Gävle