Skrift från Svenska Tobaksmonopolet 1933Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)