Johan Adolf Bäckström ägde kring 1915 Säby säteri på Ingarö

Han lät uppföra den östra flygeln.

Bildkopplingar
John Adolf Bäckström