Karvad Bladtobak

Förpackning från 1915 då Svenska Tobaksmonopolet övertagit J.L. Tiedmanns tobaksfabrik i Charlottenberg

Bildkopplingar
Karvad Bladtobak, n:r 539