Picanell

Förpackning från 1960-talet

Bildkopplingar
Picanell, N:r 861