Steninge säteri. Ägdes en kortare tid av Rickard Bäckström.Bildkopplingar
Richard Bäckström