Till vänster Renard & Elbe vid Hornsgatan 33, StockholmBildkopplingar
Renard & Elbe