Cigarrettreklam från Friluftsfrämjandets årsskrift (!) 1941Bildkopplingar
Bill, n:r 443