Svenska Tobaksmonopolets fabrik i Stockholm som togs i bruk 1922

Kontorslokaler sedan 1935 till vänster. Cigarrfabriken i mitten. Råvarumagasinet och snusfabrik till höger.
Ner i höger hörn syns lagerlokaler.

Bildkopplingar
STM, Stockholm