Bolagsordningen från 1903 för Ph.U. Strengberg & Co.Bildkopplingar
Strengberg, Ph.U., & C:o